Pobyt

Obywatele polscy mogą przebywać na terenie Danii do 90 dni bez konieczności posiadania wizy. Osoby planujące pozostać na terytorium Danii dłużej niż 90 dni muszą ubiegać się o wizę.

Aby podjąć pracę w Danii trzeba posiadać odpowiednie pozwolenie.

Paszport Cempingowy (Camping Pass)
(Camping Card Scandinavia)

Jeżeli masz zamiar nocować na kempingach to musisz pamiętać by na pierwszym kempingu, w rejestracji, wykupić Camping Pass (Paszport Kempingowy) (Camping Card Scandinavia).

Camping Card ScandinaviaPodstawą do wydania Paszportu jest prawidłowo wypełniony formularz, który uznawany jest jako tymczasowy Paszport Kempingowy i należy go okazywać w recepcji kolejnych kempingów na których będziesz nocował. Właściwy Paszport w formie plastikowej karty zostanie przesłany pocztą na adres podany w formularzu.

Paszport Kempingowy jest ważny do końca roku kalendarzowego w którym został wykupiony. W przypadku ponownego wyjazdu Paszport należy na pierwszym kempingu przedłużyć. Koszt wykupienia Paszportu - 90 DKK, koszt przedłużenia również 90 DKK.

Paszport oprócz funkcji identyfikacyjnej, pełni rolę zabezpieczenia od zniszczeń dokonanych przez jego właściciela, w przypadku gdy nie posiada on własnego ubezpieczenia OC lub gdy ubezpieczenie właściciela Paszportu nie pokrywa tego typu szkód.

Paszport wykupić mogą: osoby podróżujące w pojedynkę, małżeństwa, grupy od 5-11 osób (kierownik grupy musi mieć ukończone 18 lat, a do formularza dołączyć należy nazwiska osób należących do grupy), a także osoby będące w nieformalnych związkach partnerskich.

Turyści korzystający z przyczep kempingowych oraz domków letniskowych znajdujących się na terenie kempingu zobowiązani są do wykupienia Paszportu Kempingowego, ponieważ tego od autoryzowanych kempingów w Danii wymaga Rada Campingowa.

Poczta

Duńskie urzędy pocztowe pracują od 9.00 lub 10.00 do 17.00 lub 18.00 w dni powszechne lub od 9.00 do 12.00 w soboty.

Karnety

W wielu hotelach, stacjach kolejowych oraz biurach turystycznych do nabycia są karty uprawniające do bezpłatnego zwiedzania muzeów jak i darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

Metro w Kopenhadze

W stolicy kraju - Kopenhadze, w roku 2002 oddano do użytku pierwszą trasę metra, które po ukończeniu liczyć będzie sobie 21 kilometrów i 22 stacje. Jest to najszybszy sposób podróżowania po mieście.

Lekarstwa

Osoby wwożące do Danii leki powinni postarać się o odpowiednie zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ich zażywania.

Opieka lekarska

W razie wypadku możemy liczyć na bezpłatną pomoc w każdym szpitalu i izbie przyjęć, pod warunkiem, że nie przyjechano tam z zamiarem leczenia. Jeżeli osoba nie jest w stanie wrócić do kraju o własnych siłach to strona duńska zapewnia transport na koszt poszkodowanego.

Ubezpieczenie

Przed wyjazdem warto wykupić dwa rodzaje ubezpieczenia:

  • NNW - ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Jeśli dojdzie do wypadku za granicą, np. złamania ręki, to na podstawie zgromadzonej dokumentacji leczenia Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.
  • KL - ubezpieczenie Kosztów Leczenia. W przypadku nagłej choroby za granicą to ubezpieczenie pokryje koszty leczenia.

Waluta

Dania mimo przystąpienia do Unii Europejskiej nie przyjęła polityki Euro. Walutą obowiązującą jest korona duńska (DKK - 1 korona = 100 øre).

W obiegu są banknoty o nominałach 50 DKK, 100 DKK, 200 DKK, 500 DKK i 1000 DKK, monety 20 DKK, 10 DKK, 5 DKK, 2 DKK, 1 DKK, 50 øre i 25 øre.

W większych miasteczkach oraz miastach, przy ruchliwszych ulicach znajdują się bankomaty gdzie można pobrać duńską walutę. Akceptowane są wszystkie popularne karty kredytowe. Międzynarodowe karty kredytowe są honorowane w hotelach, kawiarniach, restauracjach i sklepach.

Samochodem do Danii

Aby móc legalnie poruszać się samochodem po terytorium Danii należy posiadać ważne ubezpieczenie OC, dowód rejestracyjny pojazdu i prawo jazdy.

Warto pamiętać, że w terenie zabudowanym można poruszać się z maksymalną prędkością 50 km/h, w terenie niezabudowanym do 80 km/h (samochód + przyczepa do 70 km/h). Używanie świateł mijania jest obowiązkowe przez całą dobę. Obowiązkowe jest używanie pasów bezpieczeństwa przez kierowców i pasażerów. Samochód powinien być wyposażony dodatkowo w trójkąt ostrzegawczy i fotelik dla dzieci w wieku 3-6 lat. Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,5%.

Większość miejsc parkingowych jest bezpłatna, jednak parkowanie na nich jest ograniczone czasowo (odpowiednie informacje ile czasu można parkować na danym parkingu są umieszczone pod znakiem oznaczającym parking). Aby móc korzystać z takich parkingów należy na przedniej szybie samochodu nakleić odpowiednią winietkę w formie tarczy zegara wskazówkowego. Winietkę można nabyć na stacjach benzynowych, informacjach turystycznych, koszt: ok. 10-20 DKK. Korzystanie z parkometru (winietki) jest bardzo proste - przed wyjściem z samochodu należy ustawić wskazówki na winietce tak by wskazywały bieżącą godzinę. Samochód można pozostawić na parkingu na godzinę, dwie lub trzy - w zależności od parkingu. Po ustalonym czasie parkowania należy odjechać lub przeparkować samochód w inne miejsce i na nowo ustawić wskazówki na winietce tak by wskazywały bieżącą godzinę.

W Danii znajdują się również płatne parkingi. Koszt parkowania na parkingu płatnym jest często uzależniony od dnia tygodnia i godzin parkowania.

Przejście graniczne

Z dniem 21 grudnia 2007 roku, Polska przystąpiła do układu Schengen. Oznacza to m.in. zniesienie kontroli paszportowych na granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą, oraz na granicy morskiej - np. z Danią, Szwecją. Brak kontroli na granicach, Łatwiejsze podróżowanie i przemieszczacie się.

Należy pamiętać jednak o konieczności posiadania dowodu osobistego lub ważnego paszportu.