START / Porady / Warto wiedzieć


Warto wiedzieć

Pobyt

Obywatele Polski oraz krajów Unii Europejskiej mogą przybywać na terenie Danii do 90 dni bez konieczności posiadania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu.

Osoby poszukujące pracy mogą przebywać w Danii do 6 miesięcy bez zaświadczenia. Po upływie tego czasu - liczonego od dnia wjazdu - należy ubiegać się o właściwie zaświadczenie. Wydawane jest ono na czas nieokreślony natomiast po ciągłym 5-letnim pobycie na terytorium Danii można wystąpić o kartę stałego pobytu.

Paszport Kempingowy (Camping Pass)

Jeżeli masz zamiar nocować na kempingach to musisz pamiętać by na pierwszym polu namiotowym lub wybranym kempingu, np. w recepcji, wykupić Camping Key Europe-card.

Paszport Kempingowy

Podstawą do wydania Karty Kempingowej jest prawidłowo wypełniony formularz, który uznawany jest jako tymczasowy Paszport Kempingowy i należy go okazywać podczas meldunku na kolejnych kempingach na których będziesz nocował. Właściwy Paszport w formie plastikowej karty zostanie przesłany pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu rejestracji karty Kempingowej.

Można zamówić kartę wcześniej poprzez stronę internetową organizacji zrzeszającej kempingi w grupie Camping Key. W Danii do grupy należy ponad 100 pól kempingowych.

Paszport Kempingowy jest ważny do końca roku kalendarzowego w którym został wykupiony. W przypadku ponownego wyjazdu Paszport należy na pierwszym kempingu przedłużyć. Koszt wykupienia (lub przedłużenia) Camping Key Card zamyka się w granicach kilkunastu Euro/rok.

Paszport, oprócz funkcji identyfikacyjnej, pełni rolę zabezpieczenia od zniszczeń dokonanych przez jego właściciela, w przypadku gdy nie posiada on własnego ubezpieczenia OC lub gdy ubezpieczenie właściciela Paszportu nie pokrywa tego typu szkód.

Paszport wykupić mogą: osoby podróżujące w pojedynkę, małżeństwa, grupy od 5-11 osób (opiekun musi mieć ukończone 18 lat, a do formularza dołączyć należy nazwiska osób należących do grupy), a także osoby będące w nieformalnych związkach partnerskich.

Turyści korzystający z przyczep kempingowych oraz domków letniskowych znajdujących się na terenie kempingu zobowiązani są do wykupienia Camping Key Europe-card ponieważ od autoryzowanych kempingów w Danii wymaga tego Rada Campingowa.

Poczta

Duńskie urzędy pocztowe pracują od 9:00 lub 10:00 do 17:00 lub 18:00 w dni powszednie od 9:00 do 12:00 w soboty.

Karty turysty (City Card)

Wiele miast duńskich posiada w swojej ofercie turystycznej specjalnie przygotowane karty uprawniające do wielu zniżek oraz bezpłatnego zwiedzania atrakcji, a czasem także do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Ceny kart uzależnione są od pakietu atrakcji które obejmują - przykładowa cena Copenhagen Card to 399 DKK/osoba dorosła. Jest to karta o ważności 24-godzinnej i dzięki niej można otrzymać zniżki do prawie 80 atrakcji miasta, darmowe przejazdy metrem, autobusami i pociągami oraz rabaty w wybranych restauracjach.

Metro w Kopenhadze

W stolicy kraju - Kopenhadze, w roku 2002 oddano do użytku pierwszą trasę metra. Do 2017 roku, łączna długość tras to 21 km i 22 stacje. Istnieją plany rozbudowy metra o kolejną nitkę. Prawdopodobnie cały projekt zostanie zamknięty w 2025 roku.

Lekarstwa

Osoby wwożące do Danii leki powinni postarać się o odpowiednie zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ich zażywania.

Opieka lekarska

W razie wypadku możemy liczyć na bezpłatną pomoc w każdym szpitalu i izbie przyjęć, pod warunkiem, że nie przyjechano tam z zamiarem leczenia. Należy posiadać przy sobie EKUZ czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego - wydawana jest ona bezpłatnie w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia na terenie Polski.

Jeżeli osoba poszkodowana i hospitalizowana nie będzie w stanie wrócić do kraju o własnych siłach to strona duńska zapewnia transport na koszt poszkodowanego.

Ubezpieczenie

Przed wyjazdem warto wykupić dwa rodzaje ubezpieczenia:

  • NNW - ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Jeśli dojdzie do wypadku za granicą, np. złamania ręki, to na podstawie zgromadzonej dokumentacji leczenia Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.
  • KL - ubezpieczenie Kosztów Leczenia. W przypadku nagłej choroby za granicą to ubezpieczenie pokryje koszty leczenia.

> Sprawdź ofertę ubezpieczeń na wyjazd za granicę.

Waluta

Dania mimo przystąpienia do Unii Europejskiej nie przyjęła polityki Euro. Walutą obowiązującą jest korona duńska (DKK - 1 korona = 100 ore).

W obiegu są banknoty o nominałach 50 DKK, 100 DKK, 200 DKK, 500 DKK i 1000 DKK, monety 20 DKK, 10 DKK, 5 DKK, 2 DKK, 1 DKK, 50 ore i 25 ore.

Bankomaty są ogólnodostępne. W prawie wszystkich sklepach, kawiarniach i restauracjach honorowane są karty płatnicze, karty kredytowe. Bardzo często można wypłacić gotówkę w sklepie na zasadzie usługi cashback.

Samochodem do Danii

Aby móc legalnie poruszać się samochodem po terytorium Danii należy posiadać ważne ubezpieczenie OC, dowód rejestracyjny pojazdu i prawo jazdy.

Warto pamiętać, że w terenie zabudowanym można poruszać się z maksymalną prędkością 50 km/h, w terenie niezabudowanym do 90 km/h (samochód + przyczepa do 70 km/h). Na autostradach samochody osobowe mogą poruszać się z maksymalną prędkością 130 km/h.

Używanie świateł mijania jest obowiązkowe przez całą dobę. Obowiązkowe jest używanie pasów bezpieczeństwa przez kierowców i pasażerów. Samochód powinien być wyposażony dodatkowo w trójkąt ostrzegawczy i fotelik dla dzieci w wieku 3-6 lat. Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,5%.

Większość miejsc parkingowych jest bezpłatna, jednak parkowanie na nich jest ograniczone czasowo (odpowiednie informacje ile czasu można parkować w danym miejscu są umieszczone pod znakiem oznaczającym parking). Aby móc korzystać z takich parkingów należy na przedniej szybie samochodu nakleić odpowiednią winietkę w formie tarczy zegara wskazówkowego. Winietkę można nabyć na stacjach benzynowych, informacjach turystycznych. Korzystanie z parkometru (winietki) jest bardzo proste - przed wyjściem z samochodu należy ustawić wskazówki na winietce tak by wskazywały bieżącą godzinę.

W Danii znajdują się również płatne parkingi. Koszt parkowania na parkingu płatnym jest często uzależniony od dnia tygodnia i godzin parkowania.

Przejście graniczne

Z dniem 21 grudnia 2007 roku, Polska przystąpiła do układu Schengen. Oznacza to m.in. zniesienie kontroli paszportowych na granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą, oraz na granicy morskiej - np. z Danią, Szwecją. W wyjątkowych sytuacjach kontrole paszportowe są wznawiane wyrywkowo lub też odbywają się częściej, a w niektórych przypadkach np. przeprawy promowe, są obowiązkowe.